www.kompas.com
Sutera Winona masih memberikan promo bebas BPHTB untuk pembelian rumah hook.(Dok. Sutera Winona)